Thursday, January 20, 2011

Atletika - bazični sport

Atletika je jedna od bazičnih i najraširenijih sportskih grana, a koja obuhvata: trkačke, bacačke i skakačke discipline. Zbog svoje sveobuhvatnosti zovemo je, a atletika to zaista i jeste, kraljica sportova! Atletskim vežbama stiče se fizička snaga, izdržljivost, brzina i okretnost a jačaju se karakteristike kao sto su hrabrost, odlučnost i upornost.

Discipline atletike odlikuju se motoričkim kretanjima koja se uspešno mogu primenjivati u toku obrazovnog procesa ili kroz druge oblike vežbanja, pomoću kojih se značajno utiče na podizanje opšte psihofizičke sposobnosti pojedinca. Atletika je start i temelj za sve ostale sportove,pa ćete atletske vežbe pronaći kao nadopunu za većinu sportova(od igara sa loptom do body buildinga).. Od 1896. godine uključena je u redovni program Olimpijskih igara.
Atletika je jedan od najstarijih oblika sportskog takmičenja, još od vremena orginalnih Olimpijskih igara iz vremena stare Grčke pa do modernih Olimpijskih igara današnjih dana. Kako se radi o osnovnim disciplinama trčanja, skokova i bacanja tradicija takvih takmičenja je stara koliko i tradicija sporta, pa je istorija atletike u stvari i istorija sporta uopšte.

Atletske discipline 

Veliki je broj atletskih disciplina, koje uobičajeno delimo na trkačke, bacačke, skakačke i višeboj. Iako se najčešće koristi metrički sistem za merenje udaljenosti ili ostvarene dužine/visine skoka ili dužine bacanja, ponekad se javljaju i drugačije mere, pa je recimo uobičajena trka na jednu milju.

Trkačke discipline 

Bacačke discipline 

Skakačke discipline 

Višeboj 

No comments:

Post a Comment